Wdrożenie zintegrowanego systemu ERP wspierającego procesy biznesowe w firmie

Kierownik Wdrożenia

BaaN IV

Firma:

APATOR S.A.

Cel projektu:

Wdrożenie zintegrowanego systemu ERP wspierającego procesy biznesowe w firmie.

Okres projektu:

styczeń 1998 – grudzień 2000

System:

BaaN IV

Stanowisko w projekcie:

Kierownik Wdrożenia

Odpowiedzialny za:

Organizację projektu, terminowość prac, kompleksowość, spójność i integralność danych początkowych. Integrację na poziomie rozwiązania informatycznego i biznesowego.

Opis projektu:

Celem Projektu było wdrożenie pełnej funkcjonalności MRP II oraz pełnej integracji logistyki z finansami. Wdrożony system zapewnia obsługę

różnych modeli produkcji dyskretnej (MtS (Make-to-Stock) Produkcja na skład; AtO (Assemble-to-Order) Montaż na zamówienie; MtO (Make-to-Order) Produkcja na zamówienie; EtO (Engineer-to-Order) Projekt na zamówienie), procesów Sprzedaży, Zakupów, Gospodarki Magazynowej, Serwisu i Zarządzania Personelem oraz procesów w obszarze Finansów (Księga Główna, Środki Trwałe, Należności, Zobowiązania, Środki Pieniężne, Budżety i Sprawozdania Finansowe oraz odzwierciedlenie poprzez integrację wszelkich transakcji logistycznych na kontach Księgi Głównej w czasie rzeczywistym).

Dużym wyzwaniem był również proces wprowadzania zmian organizacyjnych pozwalający na przejście ze struktury zorientowanej funkcjonalnie do struktury zorientowanej procesowo.

Jest to bez wątpienia jedno z nielicznych jeżeli nie jedyne w kraju zakończone sukcesem wdrożenie systemu klasy ERP wspomagające tak szeroki zakres realizowanych funkcji i procesów biznesowych w firmie. Do dzisiaj stanowi jedną z najlepszych referencji systemu BaaN w Polsce.

Migracja systemu BaaN IV wydanie b3 z polską lokalizacją do wersji BaaN IV wydanie c4 z najnowszą aktualizacją lokalizacji polskiej

Kierownik Projektu

BaaN IV

Firma:

SIPMA S.A.

Cel projektu:

Migracja systemu BaaN IV wydanie b3 z polską lokalizacją do wersji BaaN IV wydanie c4 z najnowszą aktualizacją lokalizacji polskiej.

Okres projektu:

listopad 2003r. – marzec 2004r.

System:

BaaN IV

Stanowisko w projekcie:

Kierownik Projektu

Odpowiedzialny za:

Negocjowanie warunków umowy. Przygotowanie planu projektu. Organizację projektu i terminowość prac. Integrację na poziomie rozwiązania informatycznego i biznesowego.

Opis projektu:

Celem projektu było zaprojektowanie i przeprowadzenie procesu migracji systemu BaaN IV z wersji b3 do wersji c4. Projekt obejmował obszary planowania, produkcji, zakupów, sprzedaży, gospodarki magazynowej i finansów. W ramach realizacji projektu równolegle prowadzone były szkolenia użytkowników z nowych funkcji systemu. Po zakończeniu prac migracyjnych projekt został objęty nadzorem w celu wsparcia użytkowników w nowej wersji systemu ERP. Wszystkie prace ujęte w przyjętym i zatwierdzonym harmonogramie zostały wykonane w terminie.

Opracowanie i wykonanie dodatkowego modułu funkcjonalnego w systemie ERP

Kierownik wdrożenia

BaaN IV

Firma:

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.

Cel projektu:

Opracowanie i wykonanie dodatkowego modułu funkcjonalnego w systemie ERP.

Okres projektu:

styczeń 2004r. – luty 2004r.

System:

BaaN IV

Stanowisko w projekcie:

Kierownik Projektu

Odpowiedzialny za:

Negocjowanie warunków umowy. Opracowanie założeń technicznych, terminową realizację planu projektu.

Opis projektu:

Celem projektu było zaprojektowanie i wykonanie nowej funkcjonalności w systemie BaaN IV, która poprzez zestaw sesji i raportów umożliwi wyliczać i aktualizować średni koszt wytworzenia produktu oraz rozliczać odchylenia od średniego kosztu wytworzenia w zdefiniowanych okresach rozliczeniowych. Wykonana funkcjonalność była odpowiedzią na postawione wymagania. Nowa funkcjonalność wraz z testami akceptacyjnymi zostały wykonane w zakładanym terminie.

Wdrożenie modułu "Produkcja" systemu Baan IV oraz jego integracja z wcześniej wdrożonymi modułami systemu

Kierownik Projektu

BaaN IV

Firma:

Bumar / FABLOK S.A.

Cel projektu:

Wdrożenie modułu "Produkcja" systemu Baan IV oraz jego integracja z wcześniej wdrożonymi modułami systemu.

Okres projektu:

maj 2004r. – kwiecień 2005r.

System:

BaaN IV

Stanowisko w projekcie:

Kierownik Projektu

Odpowiedzialny za:

Negocjowanie warunków umowy. Przygotowanie planu projektu. Organizację projektu i terminowość prac. Integrację na poziomie rozwiązania informatycznego i biznesowego.

Opis projektu:

Celem projektu było wdrożenie modułu Produkcja systemu BaaN IV w otoczeniu informatycznym zleceniodawcy.

Projekt swym zakresem obejmował:

 • parametryzację modułu Produkcja oraz przegląd i modyfikację parametrów pozostałych modułów już funkcjonujących w systemie,
 • uruchomienie procesu definiowania struktur materiałowych,
 • uruchomienie procesu definiowania zasobów i marszrut technologicznych,
 • uruchomienie procesu planowania z pełnym wykorzystaniem funkcjonalności MRP II,
 • modyfikację dotychczasowego modelu kalkulacji kosztów,
 • uruchomienie pełnej integracji modułów logistycznych z modułem finansów,
 • opracowanie materiałów szkoleniowych oraz przeprowadzenie szkoleń dla użytkowników końcowych.

Po wprowadzeniu danych początkowych system BaaN IV w całkowicie zmienionej konfiguracji został uruchomiony z pełnym sukcesem w styczniu 2005r. Po zakończeniu prac wdrożeniowych system został objęty opieką i nadzorem, którego celem było wsparcie kompetencyjne użytkowników systemu. Wszystkie prace zostały wykonane zgodnie z przyjętym harmonogramem.

Analiza możliwości zautomatyzowania czynności związanych z raportowaniem zleceń produkcyjnych w systemie BaaN IV

Kierownik Projektu

BaaN IV

Firma:

CNH Industrial Polska Sp. z o.o.

Cel projektu:

Analiza możliwości zautomatyzowania czynności związanych z raportowaniem zleceń produkcyjnych w systemie BaaN IV.

Okres projektu:

wrzesień 2004r. – październik 2004r.

System:

BaaN IV

Stanowisko w projekcie:

Kierownik Projektu

Odpowiedzialny za:

Negocjowanie warunków umowy. Opracowanie założeń technicznych, terminową realizację planu projektu.

Opis projektu:

Celem projektu było wykonanie analizy procesów produkcyjnych pod kątem możliwości zautomatyzowania czynności związanych z raportowaniem zleceń produkcyjnych w systemie BaaN IV. Analiza swym zakresem objęła: organizację firmy ze szczególnym uwzględnieniem obszaru dotyczącego logistyki dostaw; procedury systemu Zarządzania Jakością w obszarach planowania, realizacji i zamykania zleceń produkcyjnych; wzory dokumentów związanych z procesami produkcyjnymi; dane dotyczące wielkości (w ujęciu ilościowym i wartościowym) oraz częstotliwości przepływu dóbr (surowce, części, półprodukty, produkty gotowe), na przykładzie reprezentatywnej grupy wyrobów w przyjętym okresie czasu.

Wynikiem przeprowadzonej analizy był dokument zawierający: mapę procesów produkcyjnych wraz z ich oceną funkcjonalną oraz wnioski dotyczące możliwości zautomatyzowania czynności związanych z raportowaniem zleceń produkcyjnych. Prace łącznie z odbiorem zakończyły się w terminie.

Przegląd parametryzacji systemu BaaN IV oraz przygotowanie i uruchomienie pełnej funkcjonalności integracji finansowej

Kierownik Projektu

BaaN IV

Firma:

LUBGIP Sp. z o.o.

Cel projektu:

Przegląd parametryzacji systemu BaaN IV oraz przygotowanie i uruchomienie pełnej funkcjonalności integracji finansowej.

Okres projektu:

grudzień 2004r. – styczeń 2005r.

System:

BaaN IV

Stanowisko w projekcie:

Kierownik Projektu

Odpowiedzialny za:

Negocjowanie warunków umowy. Przygotowanie planu projektu. Organizację projektu i terminowość prac. Integrację na poziomie rozwiązania informatycznego i biznesowego.

Opis projektu:

Celem projektu było wykonanie analizy, która swym zakresem objęła: ustawienie parametrów podstawowych, stosowany model kalkulacji kosztów oraz stopień integracji finansów z obszarem logistyki. Wynikiem przeprowadzonej analizy był raport zawierający propozycje dalszych prac. Prace zostały zrealizowane w zakładanym terminie.

Wdrożenie systemu rejestracji rzeczywistego czasu pracy

Kierownik Wdrożenia

BaaN IV

Firma:

APATOR S.A.

Cel projektu:

Wdrożenie systemu rejestracji rzeczywistego czasu pracy.

Okres projektu:

styczeń 2005 – sierpień 2005

System:

BaaN IV

Stanowisko w projekcie:

Kierownik Wdrożenia

Odpowiedzialny za:

Opracowanie założeń technicznych, przygotowanie rekomendacji wyboru dostawcy rozwiązania, negocjowanie warunków umowy na dostawę i wdrożenie rozwiązania, przygotowanie planu projektu, prowadzenie wdrożenia.

Opis projektu:

Celem Projektu było wdrożenie Systemu Rejestracji Czasu Pracy pracowników produkcyjnych na kolejnych operacjach realizowanych zleceniach produkcyjnych z wykorzystaniem kodów kreskowych. Wdrożony system jest w pełni zintegrowany z systemem ERP. Po pozytywnym zakończeniu testów akceptacyjnych system RCP od stycznia 2006r. został uruchomiony w spółkach grupy Apator, które eksploatują system ERP.

Wdrożenie zintegrowanego systemu ERP wspierającego procesy biznesowe w firmie

Kierownik Projektu

BaaN IV

Firma:

FAP Pafal S.A.

Cel projektu:

Wdrożenie zintegrowanego systemu ERP wspierającego procesy biznesowe w firmie.

Okres projektu:

sierpień 2005 – styczeń 2006

System:

BaaN IV

Stanowisko w projekcie:

Kierownik Projektu

Odpowiedzialny za:

Opracowanie rozwiązań w obszarach logistycznych, kadrowo-płacowych i finansowych. Całokształt prac wdrożeniowych, integrację na poziomie rozwiązania informatycznego i biznesowego.

Opis projektu:

Celem Projektu było wdrożenie pełnej funkcjonalności MRP II oraz pełnej integracji logistyki z finansami. Wdrożony system zapewnia obsługę różnych modeli produkcji dyskretnej (MtS (Make-to-Stock) Produkcja na skład; AtO (Assemble-to-Order) Montaż na zamówienie; MtO (Make-to-Order) Produkcja na zamówienie; EtO (Engineer-to-Order) Projekt na zamówienie, procesów Sprzedaży, Zakupów, Gospodarki Magazynowej, Serwisu i Zarządzania Personelem oraz procesów w obszarze Finansów (Księga Główna, Środki Trwałe, Należności, Zobowiązania, Środki Pieniężne, Budżety i Sprawozdania Finansowe oraz odzwierciedlenie poprzez integrację wszelkich transakcji logistycznych na kontach Księgi Głównej w czasie rzeczywistym).

Wdrożenie zintegrowanego systemu ERP wspierającego procesy biznesowe w firmie

Kierownik Projektu

BaaN IV

Firma:

APATOR Metrix S.A.

Cel projektu:

Wdrożenie zintegrowanego systemu ERP wspierającego procesy biznesowe w firmie.

Okres projektu:

wrzesień 2005 – styczeń 2006

System:

BaaN IV

Stanowisko w projekcie:

Kierownik Projektu

Odpowiedzialny za:

Opracowanie rozwiązań w obszarach logistycznych, kadrowo-płacowych i finansowych. Całokształt prac wdrożeniowych, integrację na poziomie rozwiązania informatycznego i biznesowego.

Opis projektu:

Celem Projektu było wdrożenie pełnej funkcjonalności MRP II oraz pełnej integracji logistyki z finansami. Wdrożony system zapewnia obsługę różnych modeli produkcji dyskretnej (MtS (Make-to-Stock) Produkcja na skład; MtO (Make-to-Order) Produkcja na zamówienie; EtO (Engineer-to-Order) Projekt na zamówienie, procesów Sprzedaży, Zakupów, Gospodarki Magazynowej, Serwisu i Zarządzania Personelem oraz procesów w obszarze Finansów (Księga Główna, Środki Trwałe, Należności, Zobowiązania, Środki Pieniężne, Budżety i Sprawozdania Finansowe oraz odzwierciedlenie poprzez integrację wszelkich transakcji logistycznych na kontach Księgi Głównej w czasie rzeczywistym).

Wdrożenie systemu Kontroli Dostępu

Kierownik Wdrożenia

BaaN IV + System B-Access

Firma:

APATOR S.A.

Cel projektu:

Wdrożenie systemu Kontroli Dostępu.

Okres projektu:

czerwiec 2006 – lipiec 2006

System:

BaaN IV + System B-Access

Stanowisko w projekcie:

Kierownik Wdrożenia

Odpowiedzialny za:

Opracowanie założeń technicznych. Przygotowanie rekomendacji wyboru dostawcy rozwiązania platformy sprzętowej i oprogramowania. Negocjowanie warunków umowy na dostawę i wdrożenie rozwiązania. Przygotowanie planu projektu. Prowadzenie wdrożenia.

Opis projektu:

Celem projektu było wdrożenie Systemu Kontroli Dostępu opartego na urządzeniach firmy KABA Benzing. System Kontroli Dostępu z wykorzystaniem kodów kreskowych rejestruje godziny wejść / wyjść pracowników, rejestruje oraz nadzoruje dostęp do pomieszczeń. Wdrożony system jest w pełni zintegrowany z modułem Kadrowym i modułem RCP systemu ERP. Po pozytywnym zakończeniu testów akceptacyjnych system Kontroli Dostępu od września 2006r. został uruchomiony w APATOR S.A., a następnie po wykonaniu wymaganych dostosowań od stycznia 2007r. został uruchomiony w spółkach grupy Apator eksploatujących system ERP.

Wdrożenie platformy pracy grupowej IBM Lotus Notes/Domino

Kierownik Wdrożenia

IBM Lotus Domino

Firma:

Grupa APATOR

Cel projektu:

Wdrożenie platformy pracy grupowej IBM Lotus Notes/Domino.

Okres projektu:

lipiec 2006 – marzec 2007

System:

IBM Lotus Domino

Stanowisko w projekcie:

Kierownik Wdrożenia

Odpowiedzialny za:

Przygotowanie rekomendacji wyboru dostawcy rozwiązania platformy sprzętowej i oprogramowania. Negocjowanie warunków umowy na dostawę i wdrożenie rozwiązania. Przygotowanie planu projektu. Prowadzenie wdrożenia.

Opis projektu:

Celem Projektu było wdrożenie spójnej platformy komunikacyjnej w spółkach grupy APATOR. Platforma pracy grupowej IBM Lotus Notes / Domino łączy w sobie pocztę elektroniczną ze środowiskiem wspomagającym procesy pracy grupowej. Oprócz poczty elektronicznej i kalendarzy w systemie uruchomione zostały następujące aplikacje: Zamówienia wewnętrzne; Ewidencja i obieg dokumentów ISO i aktów normatywnych; Zamówienia marketingowe; Ewidencja zawartych umów; Obsługa zgłoszeń serwisowych i reklamacji; Archiwum elektroniczne; Wnioski urlopowe; Delegacje; Intranet.

Integracja magazynu wysokiego składowania z systemem ERP

Kierownik Wdrożenia

Regał LEAN-LIFT 2460-825/281/278/75/250/20 HS z wyposażeniem

Firma:

APATOR S.A.

Cel projektu:

Integracja magazynu wysokiego składowania z systemem ERP.

Okres projektu:

wrzesień 2006 – listopad 2006

System:

Regał LEAN-LIFT 2460-825/281/278/75/250/20 HS z wyposażeniem

Stanowisko w projekcie:

Kierownik Wdrożenia

Odpowiedzialny za:

Przygotowanie rekomendacji wyboru dostawcy rozwiązania, negocjowanie warunków umowy na dostawę i wdrożenie rozwiązania, przygotowanie planu projektu, prowadzenie wdrożenia.

Opis projektu:

Celem projektu było opracowanie założeń technicznych i wdrożenie aplikacji integrującej system ERP z systemem magazynu wysokiego składowania Lean-Lift. Wdrożona aplikacja integrująca zapewnia pełne sterowanie procesami przyjęć i wdań w dwóch magazynach LeanLift z poziomu systemu ERP. Aplikacja przetwarza transakcje przyjęcia i wydania w dwóch magazynach dla 1900 pozycji asortymentowych składowanych w 2500 zdefiniowanych lokalizacjach. Po pomyślnym zakończeniu testów akceptacyjnych aplikacja została uruchomiona i nieprzerwanie funkcjonuje od stycznia 2007r.

Wdrożenie zintegrowanego systemu ERP wspierającego procesy biznesowe

Kierownik Projektu

BaaN IV c4

Firma:

APATOR Control Sp. z o.o.

Cel projektu:

Wdrożenie zintegrowanego systemu ERP wspierającego procesy biznesowe.

Okres projektu:

styczeń 2007 – marzec 2007

System:

BaaN IV wersja c4

Stanowisko w projekcie:

Kierownik Projektu

Odpowiedzialny za:

Opracowanie rozwiązań w obszarach logistycznych, kadrowo-płacowych i finansowych, całokształt prac wdrożeniowych, integrację na poziomie rozwiązania informatycznego i biznesowego.

Opis projektu:

Celem Projektu było wdrożenie pełnej funkcjonalności MRP II oraz pełnej integracji logistyki z finansami. Wdrożony system zapewnia obsługę różnych modeli produkcji dyskretnej (MtO (Make-to-Order) Produkcja na zamówienie; EtO (Engineer-to-Order) Projekt na zamówienie, procesów Sprzedaży, Zakupów, Gospodarki Magazynowej, Serwisu i Zarządzania Personelem oraz procesów w obszarze Finansów (Księga Główna, Środki Trwałe, Należności, Zobowiązania, Środki Pieniężne, Budżety i Sprawozdania Finansowe oraz odzwierciedlenie poprzez integrację wszelkich transakcji logistycznych na kontach Księgi Głównej w czasie rzeczywistym).

Wdrożenie zintegrowanego systemu ERP wspierającego procesy biznesowe w firmie

Kierownik Projektu

BaaN IV

Firma:

APATOR Powogaz S. A.

Cel projektu:

Wdrożenie zintegrowanego systemu ERP wspierającego procesy biznesowe w firmie.

Okres projektu:

marzec 2008 – październik 2008

System:

BaaN IV wersja c4

Stanowisko w projekcie:

Kierownik Projektu

Odpowiedzialny za:

Opracowanie rozwiązań w obszarach logistycznych, kadrowo-płacowych i finansowych. Całokształt prac wdrożeniowych. Integrację na poziomie rozwiązania informatycznego i biznesowego.

Opis projektu:

Celem Projektu było wdrożenie pełnej funkcjonalności MRP II oraz pełnej integracji logistyki z finansami. Wdrożony system zapewnia obsługę różnych modeli produkcji dyskretnej (MtS (Make-to-Stock) Produkcja na skład; MtO (Make-to-Order) Produkcja na zamówienie; EtO (Engineer-to-Order) Projekt na zamówienie, procesów Sprzedaży, Zakupów, Gospodarki Magazynowej, Serwisu i Zarządzania Personelem oraz procesów w obszarze Finansów (Księga Główna, Środki Trwałe, Należności, Zobowiązania, Środki Pieniężne, Budżety i Sprawozdania Finansowe oraz odzwierciedlenie poprzez integrację wszelkich transakcji logistycznych na kontach Księgi Głównej w czasie rzeczywistym).

Wdrożenie systemu identyfikacji komponentów w procesie produkcyjnym

Kierownik Wdrożenia

System identyfikacji GROMIT2

Firma:

APATOR S.A.

Cel projektu:

Wdrożenie systemu identyfikacji komponentów w procesie produkcyjnym.

Okres projektu:

czerwiec 2008 – marzec 2010

System:

System identyfikacji GROMIT2

Stanowisko w projekcie:

Kierownik Wdrożenia

Odpowiedzialny za:

Opracowanie założeń technicznych, przygotowanie rekomendacji wyboru dostawcy rozwiązania, negocjowanie warunków umowy na dostawę i wdrożenie rozwiązania, przygotowanie planu projektu, prowadzenie wdrożenia.

Opis projektu:

Celem projektu było opracowanie założeń technicznych, wykonanie i wdrożenie aplikacji terminalowej zintegrowanej z system ERP pozwalającej, z wykorzystaniem kodów kreskowych, gromadzić informacje o komponentach użytych w procesie produkcyjnym. Aplikacja została wykonana w dwóch wersjach: lokalnej i kooperacyjnej.

Obie wersje aplikacji są zintegrowane z systemem ERP, przy czym integracja wersji lokalnej działa on-line, a integracja wersji kooperacyjnej działa poprzez import generowanych przez nią plików. Średnio miesięcznie aplikacja gromadzi i przetwarza ok. 480 tysięcy rekordów dotyczących produkcji i montażu wyrobów oraz ok. 2,8 miliona rekordów dotyczących użytych komponentów. Obie wersje aplikacji po pozytywnym zakończeniu testów akceptacyjnych funkcjonują od marca 2010r.

Integracja platformy przetargowej z systemem ERP

Kierownik Wdrożenia

Proffer

Firma:

APATOR S.A.

Cel projektu:

Integracja platformy przetargowej z systemem ERP.

Okres projektu:

marzec 2010 – sierpień 2010

System:

Proffer

Stanowisko w projekcie:

Kierownik Wdrożenia

Odpowiedzialny za:

Opracowanie założeń technicznych. Prowadzenie wdrożenia.

Opis projektu:

Celem projektu była integracja internetowej aplikacji przetargowej Proffer z system ERP. Integracja systemów została wykonana w dwóch obszarach. Obszar pierwszy udostępnia potrzeby materiałowe w pełnym horyzoncie planowania generowanym w systemie ERP. Obszar drugi tworzy i aktualizuje cenniki w systemie ERP na bazie złożonych przez dostawców ofert w aplikacji Proffer. Aplikacja Proffer wykorzystywana jest do ustalania cen na komponenty elektroniki z grupy commodity. Produkcyjne uruchomienie tej funkcjonalności nastąpiło w miesiącu lipcu 2010r.

Wdrożenie systemu Elektronicznego Archiwum Dokumentów

Kierownik Wdrożenia

Lotus Domino + Contman Archiw

Firma:

APATOR S.A.

Cel projektu:

Wdrożenie systemu Elektronicznego Archiwum Dokumentów.

Okres projektu:

kwiecień 2010 – wrzesień 2011

System:

Lotus Domino + Contman Archiw

Stanowisko w projekcie:

Kierownik Wdrożenia

Odpowiedzialny za:

Opracowanie założeń, przygotowanie rekomendacji wyboru dostawcy rozwiązania platformy sprzętowej i oprogramowania, przygotowanie projektu, nadzór nad wdrożeniem systemu Elektronicznego Archiwum Dokumentów.

Opis projektu:

Celem projektu było zastąpienie obiegu papierowych faktur przychodzących elektronicznym procesem workflow z wykorzystaniem elektronicznych skanów dokumentów. Zmiana procesów oraz wdrożenie nowego systemu pozwoliło wyeliminować dokumenty papierowe. W ramach projektu wprowadzona została cyfryzacja (barkodowanie, skanowanie, metrykowanie) faktur przychodzących. Dokumenty w formie elektronicznej są składowane i przechowywane w systemie Elektronicznego Archiwum. Procesy workflow są realizowane na platformie Lotus Domino. System został w pełni zintegrowany z systemem ERP w obszarze rejestracji dokumentu i dekretacji księgowej.

Po przeprowadzeniu testów akceptacyjnych system w wersji produkcyjnej został uruchomiony w październiku 2011r.

Wdrożenie systemu zarządzania kluczami do pomieszczeń

Kierownik Wdrożenia

ECOS-COM

Firma:

APATOR S.A.

Cel projektu:

Wdrożenie systemu zarządzania kluczami do pomieszczeń.

Okres projektu:

luty 2012 – czerwiec 2012

System:

ECOS-COM

Stanowisko w projekcie:

Kierownik Wdrożenia

Odpowiedzialny za:

Opracowanie założeń technicznych, przygotowanie rekomendacji wyboru dostawcy rozwiązania platformy sprzętowej i oprogramowania, negocjowanie warunków umowy na dostawę i wdrożenie rozwiązania, przygotowanie planu projektu, prowadzenie wdrożenia.

Opis projektu:

Celem projektu było wdrożenie systemu zarządzania kluczami do pomieszczeń. We wdrożeniu systemu wykorzystano rozwiązanie firmy Hartmann Tresore. Wdrożony system wykorzystuje Karty Identyfikacyjne systemów KD i RCP. Po pozytywnym zakończeniu testów akceptacyjnych system został uruchomiony we wrześniu 2012r.

Relokacja serwerowni

Kierownik Wdrożenia

 

Firma:

APATOR S.A.

Cel projektu:

Relokacja serwerowni.

Okres projektu:

maj 2012

Stanowisko w projekcie:

Kierownik Wdrożenia

Odpowiedzialny za:

Opracowanie harmonogramu, wybór partnerów, negocjowanie warunków umów, nadzór nad realizacją zadania.

Opis projektu:

Celem projektu było przeniesienie zasobów sprzętowych obsługujących produkcję i zasobów sprzętowych serwerowni do nowej lokalizacji firmy.

Realizacja zadania wymagała takiej koordynacji prac, która w czasie relokacji zasobów, zapewni dostępność do zasobów informatycznych oraz ciągłość pracy systemu ERP i aplikacji biznesowych gwarantujących nieprzerwane funkcjonowanie procesów produkcyjnych.

Zadanie zakończyło się pełnym sukcesem.

Wdrożenie systemu klasy PDM/PLM

Konsultant Zespołu Wdrożeniowego

Teamcenter

Firma:

APATOR S.A.

Cel projektu:

Wdrożenie systemu klasy PDM/PLM.

Okres projektu:

kwiecień 2013 – kwiecień 2014

System:

Teamcenter

Stanowisko w projekcie:

Konsultant Zespołu Wdrożeniowego

Odpowiedzialny za:

Opracowanie założeń technicznych, przygotowanie rekomendacji wyboru dostawcy rozwiązania platformy sprzętowej i oprogramowania, negocjowanie warunków umowy na dostawę i wdrożenie platformy sprzętowej i oprogramowania, terminową realizację planu projektu.

Opis projektu:

Celem projektu było wdrożenie platformy umożliwiającej działom technicznym tworzenie i zarządzanie dokumentacją konstrukcyjną w trzech obszarach: projektowanie 3D, projektowanie płytek elektroniki, tworzenie oprogramowania.

Wdrożona platforma Teamcenter firmy Siemens umożliwia elektronicznie zarządzać pełnym procesem tworzenia produktu z wykorzystaniem kompletnego modelu 3D i jednego źródła danych. Proces zarządzania zmianą stał się bardziej przejrzysty, a dostęp w czasie rzeczywistym do aktualnych danych umożliwia podejmowanie właściwych i optymalnych decyzji.

Po przeprowadzeniu testów akceptacyjnych i uzyskaniu pozytywnych wyników oraz po wprowadzeniu danych początkowych system został uruchomiony w wersji produkcyjnej w lutym 2014r.

W kwietniu 2014r. uruchomiono dodatkową funkcjonalność systemu „Kiosk informacyjny”. Funkcjonalność ta przeznaczona jest do udostępniania wybranej dokumentacji konstrukcyjnej pracownikom produkcyjnym.

Wdrożona platforma Teamcenter uzyskała tytuł „Najciekawsze z najlepszych” 10 edycji rankingu miesięcznika gospodarczego „Nowy Przemysł” i portalu wnp.pl.

Wdrożenie systemu monitoringu procesu produkcyjnego

Kierownik Wdrożenia

QlikView

Firma:

APATOR S.A.

Cel projektu:

Wdrożenie systemu monitoringu procesu produkcyjnego.

Okres projektu:

czerwiec 2014 – sierpień 2014

System:

QlikView

Stanowisko w projekcie:

Kierownik Wdrożenia

Odpowiedzialny za:

Opracowanie założeń technicznych, przygotowanie rekomendacji wyboru dostawcy rozwiązania platformy sprzętowej i oprogramowania, negocjowanie warunków umowy na dostawę i wdrożenie rozwiązania, przygotowanie planu projektu, prowadzenie wdrożenia.

Opis projektu:

Celem projektu było wdrożenie systemu monitoringu procesu produkcyjnego z wykorzystaniem oprogramowania QlikView.

Wykonane w systemie QlikView raporty, zestawienia analityczne oraz kokpity menedżerskie zostały oparte na danych on-line pochodzących z systemu identyfikacji GROMIT2, systemu ERP, oraz kilku systemów kontroli procesów produkcyjnych. Łącznie jest to ok. 30 baz danych połączonych odpowiednimi relacjami.

Po pozytywnym zakończeniu testów akceptacyjnych oraz pozytywnej ocenie wyników uzyskiwanych informacji analitycznych aplikacja w wersji produkcyjnej została uruchomiona we wrześniu 2014r.

Migracja systemu ERP z wersji BaaN IV c4 do wersji Infor ERP LN 6.1

Kierownik Wdrożenia

BaaN IV, Infor LN

Firma:

APATOR S.A.

Cel projektu:

Migracja systemu ERP z wersji BaaN IV c4 do wersji Infor ERP LN 6.1.

Okres projektu:

listopad 2013 – marzec 2015

System:

BaaN IV, Infor LN

Stanowisko w projekcie:

Kierownik Wdrożenia

Odpowiedzialny za:

Negocjowanie warunków umowy, przygotowanie planu projektu, organizację projektu i terminowość prac, integrację na poziomie rozwiązania informatycznego i biznesowego.

Opis projektu:

Celem projektu było przeprowadzenie procesu migracji systemu ERP z wersji BaaN IV c4 do wersji Infor ERP LN 6.1.

Zakres projektu obejmował obszary planowania, produkcji, zakupów, serwisu, sprzedaży, fakturowania, gospodarki magazynowej, zarządzania personelem i finansów.

Proces ustawienia parametrów podstawowych systemu Infor ERP LN 6.1 został zrealizowany w taki sposób, aby zminimalizować konieczność wprowadzania zmian w odwzorowaniu procesów realizowanych w systemie BaaN IV c4.

Dużym wyzwaniem było przeniesienie ze starego systemu kastomizacji oraz integracji z aplikacjami i systemami zewnętrznymi przy zachowaniu ich pełnej funkcjonalności w nowym systemie.

Kolejnym poważnym wyzwaniem było zachowanie dotychczasowego systemu kodowania danych podstawowych, aby użytkownicy bez problemów mogli kontynuować pracę w nowym systemie. Kolejnym poważnym zadaniem było przygotowanie danych bilansu otwarcia w obszarze logistyki w taki sposób, aby transakcje rozpoczęte i nie zakończone w starym systemie mogły być kontynuowane w nowym systemie przy zachowaniu dotychczasowego poziomu kosztów.

Wszystkie prace migracyjne zostały zrealizowane w zaplanowanym czasie i po przeprowadzeniu trzech symulacji strat produkcyjny nowego systemu nastąpił w styczniu 2015r.

Doradztwo ERP

Posiadam 20 letnie doświadczenia we wdrażaniu systemów klasy ERP w branży produkcyjnej. Oferuję kompleksowe doradztwo przy wyborze systemów klasy ERP, wybór partnerów wdrożeniowych, wsparcie negocjacji cenowych, wsparcie procesu wdrażania systemów oraz migracji danych.

Szczegóły

Szczegółowy zakres doradztwa IT / Project Manager:

 • wybór systemu ERP, definiowanie strategii i celów wdrożenia
 • analiza istniejących procesów biznesowych w firmie
 • analiza zmian w procesach i nowych funkcjonalnościach
 • analiza istniejących integracji i aplikacji
 • analiza budżetu, technologii
 • rekomendacje systemów

Wybór partnera wdrożeniowego:

 • wybór i ocena partnerów, ich kompetencji i jakości
 • negocjacje cenowe kontraktów wdrożeniowych
 • ocena umów wdrożeniowych i utrzymaniowych systemu
 • ocena procesu zarządzania projektem po stronie wykonawcy
 • analiza ryzyk wdrożeniowych

Nadzór nad analizą przedwdrożeniową:

 • wsparcie organizacji na etapie analizy przedwdrożeniowej
 • wsparcie organizacji przy analizie procesów biznesowych

Wdrożenie:

 • nadzór nad realizacją prac przez firmę wdrożeniową
 • testowanie funkcjonalności wdrożonych rozwiązań
 • migracja do nowych wersji systemu
 • analiza i zarządzanie ryzykiem, budżetem, zakresem i jakością
 • wsparcie przy raportowaniu i odbiorach gotowych elementów

Wdrożenia i integracje systemów

Sprawnie funkcjonujący system ERP często wymaga dodatkowych narzędzi IT wspomagających procesy decyzyjne. Oferuję doradztwo w wyborze systemów klasy WMS, BI, PDM/PLM, CRM oraz ich integracji z systemem ERP.

Szczegóły

Zakres oferty obejmuje:

 • wdrożenia systemów klasy ERP
 • wdrożenia platform Business Intelligence, Hurtowni Danych, Zarządzania cyklem życia produktu Obiegu dokumentów
 • wdrożenia dedykowanych systemów
 • integracja wdrażanych systemów

Audyt systemów klasy ERP

Audyty systemów klasy ERP pozwala na analizę istniejących rozwiązań klasy ERP pod kątem ich rozwoju, skalowalności, bezpieczeństwa np. przy projektach typu Mergers & Acquisitions, itd.

Szczegóły

Zakres audytu obejmuje następujące elementy:

 • analiza istniejących procesów biznesowych (produkcyjne, zakupowe, sprzedażowe, logistyczno-magazynowe, finansowo-księgowe)
 • analiza przyszłych procesów biznesowych lub ich funkcjonalności
 • analiza dostępnych rozwiązań klasy ERP na rynku
 • analiza używanej technologii i integracji
 • analiza możliwości migracji danych
 • rekomendacja systemów klasy ERP
 • wnioski i rekomendacje architektury rozwiązań (integracje, migracje)

Zarządzanie projektami

Wspieram firmy w obszarze prowadzenia kluczowych projektów, zarządzaniu portfelem projektów, tworzeniu dokumentacji funkcjonalności i procesów oraz przy analizie przedwdrożeniowej.

Szczegóły

Zarządzanie projektami obejmuje:

 • przygotowywanie, negocjowanie warunków umów dotyczących zakupu sprzętu i oprogramowania w różnych formach finansowania (leasing, kredyt, gotówka)
 • cele projektów oraz analizy ich opłacalności (NPV, ROI, IRR, MIRR)
 • zwinne metodyki zarządzania projektami Scrum i Scrumban (Agile PM)
 • zarządzanie budżetem, zmianami, ryzykiem, buforami, zakresem i jakością w projektach
 • komunikacja w projekcie, mapy sieci, ścieżki krytyczne, WBS
 • Lesson Learn zakończonych projektów

Zakres oferty:

 • zarządzanie projektami
 • zarządzanie portfelem projektów
 • tworzenie dokumentacji, mapowanie procesów

Procesy biznesowe

Zarządzanie i optymalizacja procesów biznesowych to jeden z kluczowych sukcesów w rozwoju przedsiębiorstwa. Procesami należy zarządzać, mierzyć oraz optymalizować z wykorzystaniem narzędzi informatycznych. Sukcesem jest nie tylko posiadanie zamodelowanych procesów ale także ich poprawna implementacja w narzędziach informatycznych.

Szczegóły

Zakres oferty:

 • procesy sprzedażowe i reklamacyjne
 • zarządzanie relacjami z klientami
 • procesy zakupowe, Aukcje zakupowe
 • procesy wyboru i oceny dostawców
 • zarządzanie dostawcami
 • procesy logistyczne i magazynowe

Elastyczność

„to zależy” – nie ma uniwersalnych rozwiązań, ani złotych przepisów.

Kreatywność

Wiele razy stawałem przed ścianą lecz wraz z zespołem zawsze udało nam się przejść na drugą stronę przerzucając linę, obchodząc bokiem lub robiąc podkop.

Niezależność

Nie preferuję ani nie sprzedaje żadnego gotowego rozwiązania. Do każdego projektu podchodzę z otwartym umysłem i szukam rozwiązania w kontekście potrzeb klienta.

Prostota

„im prościej tym lepiej” – czasem najprostsze rozwiązania, technologie dają najlepsze rezultaty.

Ja

Absolwent Politechniki Szczecińskiej, Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu.

W latach 1982 – 1990 pracowałem w firmie budowlanej w sferze środków produkcji. W latach 1990 – 1991 praca w firmie handlowej w sferze zakupów. Od 1991r rozpocząłem pracę w firmie APATOR, na stanowisku specjalisty ds. analiz ekonomicznych.

Rozwijałem się razem z firmą i nabywałem doświadczenie w nowych obszarach. W roku 1994 opracowałem autorski system „Alokacja Kosztów” oparty na bazie IBM Lotus 1-2-3. W kolejnych latach byłem odpowiedzialny za przygotowanie analiz umożliwiających wejście firmie APATOR na giełdę. Po sukcesie giełdowym zostałem kierownikiem wdrożenia systemu ERP. Wdrożenie trwało dwa lata i w roku 2000 zakończyło się pełnym sukcesem, a ja objąłem stanowisko Kierownika działu IT.

Przez kolejne lata prowadziłem wiele projektów dotykających każdego aspektu działalności firmy jak i grupy kapitałowej.

Równolegle prowadziłem projekty informatyczne w randze kierownika projektu w firmach zewnętrznych. Pełny opis i ich zakres dostępny jest w zakładce portfolio. Prowadziłem prezentacje i obsługiwałem wizyty referencyjne z zakresu funkcjonowania systemów informatycznych. Wielokrotnie, jako prelegent, występowałem na konferencjach typu „informatyka dla przemysłu”.

Jestem „informatycznym samoukiem”, wiedzę zdobywałem poprzez doświadczenie w realizacji projektów informatycznych dotyczących różnych obszarów działalności firmy. Jako praktyk zawsze interesuje mnie efekt końcowy i korzyści jakie biznes uzyska po wdrożeniu danego rozwiązania. Efektywność i funkcjonalność to dla mnie miara dobrego wdrożenia IT.

Serdecznie zapraszam do współpracy,

Zbigniew Szkudlarek

Zapraszam do kontaktu

Doradztwo ERP. Wdrożenia i integracje systemów. Audyt systemów klasy ERP. Zarządzanie projektami. Procesy biznesowe.

Biuro

Zbigniew Szkudlarek
ul. Teligi 2/22
87-100 Toruń

tel. +48 506 009 328
zbigniew@szkudlarek.co

Informacje prawne

NIP 8791504438
REGON 362234252